Missie

De drijfveer van Nieuwbeginzorg is om mensen met meervoudige problematiek op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid weer perspectief te bieden. Wij vinden het van belang om zo vraaggericht mogelijk aan te sluiten, waardoor er een intrinsieke motivatie ontstaat. Doel is om mensen weer in hun kracht te zetten waardoor het vertrouwen in eigen kunnen vergroot. Uiteindelijk streven we naar volledige zelfredzaamheid.

Visie

Nieuwbeginzorg wil staan voor kwaliteit, zowel bij cliënten als bij ketenpartners. Kwalitatief goede zorg betekent voor ons vastberaden, betrokken en aansluiten bij de wensen van de cliënt. Dit op basis van redelijkheid, gelijkwaardigheid en vertrouwen.